• Úvod

O nás

SCVČ Juniorklub je súkromné centrum voľného času, ktoré je prioritne zamerané na športové aktivity.

 

Od 1.9.2013 sa stalo Združenie športových klubov a oddielov mesta Martin jeho novým zriaďovateľom.

 

ŠCVČ Juniorklub ponúka pestrú škálu voľnočasových aktivít nielen počas školského roka ale takisto aj v lete,

kedy sa koná veľké množstvo športových sústredení a súťaží, na ktorých sa členovia SCVČ Juniorklub úspešne zúčastňujú.

 

Vzdelávacie poukazy je potrebné odovzdať najneskôr do  24.9.2015 do 12:00 hod.